Líšňáci

O Nás

Milí návštěvníci,

ráz našeho městečka, dnes městské části velkého Brna, vždy vytvářeli a dodnes vytvářejí jeho obyvatelé. Byli hrdí a na svou obec právem pyšní. Z odkazu předků si uchovali vztah k práci, rodině, domovu, ale i lidové kultuře krojům, zvykům, tancům a lidové slovesnosti.

Na to vše navazují generace tanečníků a zpěváků Národopisného souboru Líšňáci. Náš společný život je typický pevnými body ročního cyklu, který se stále opakuje, a přece je vždy tak jiný…

Za bohatým výčtem souborových akcí se skrývá poctivá práce členů souboru, zkoušky jednou i dvakrát týdně, čas věnovaný údržbě a obnově krojů, organizační práce i vše ostatní, co je očím diváků a příznivců skryté. Cílem naší práce je udržovat, obnovovat a rozvíjet kdysi tak bohatou domácí lidovou kulturu, kterou byli naši předkové pověstní po celé Moravě, a přiblížit ji současným mladým lidem v dnešním moderním světě.

Historie   Osobnosti   Nářečí   Hudba   Tance